Теги Кыргызча котормосу

Тег: Кыргызча котормосу

Кітап

ФИЛОСОФИЯЛЫК-СУГГЕСТИВДИК ЛИРИКА КИЙИНКИ КЫРГЫЗ-ТҮРКПОЭЗИЯСЫНДА

Суггестивдик лирика – (лат.  Suggestion – внушение, намек, подсказывание) өзүн өзү же бирин көндүрүү, сооротуу, алдын ала белги берүү максатында жазылган ыр түрү. Суггестивдик...